top of page

De verbindende kracht
van de Food100

Food100 is het netwerk van voedselveranderaars: ambitieuze foodprofessionals die dagelijks bezig zijn ons voedselsysteem te verbeteren. Om dit netwerk jaar op jaar verder te kunnen laten groeien en meer impact te creëren is funding nodig. Rabobank is vanaf het begin een van de partners van Food100. We vroegen Martijn Rol - sectorspecialist Food binnen de Rabobank - waarom Rabobank een initiatief als Food100 structureel omarmt. 

827e8e68-e63f-44df-8172-96905deccd00.JPG

"Food100 biedt potentie voor

vergaande ketensamenwerking"

Specialisme

“Internationaal is Rabobank een van de grootste financierders van de agrifoodsector”, vertelt Martijn. “Wij faciliteren de hele keten van boer tot bord: de leveranciers van de boer, de boer zelf, maar ook de handel, de verwerkende industrie en uiteindelijk ook de retailer en de horeca.” De huidige dynamiek in de financiële sector dwingt banken om keuzes te maken en te specialiseren. “Die specialisatie in agrifood is voor Rabobank als van oudsher boerencoöperatie een hele vanzelfsprekende. In Nederland staan we misschien vooral bekend als ‘all-finance bank’, maar internationaal zijn we echt toonaangevend in het faciliteren en ondersteunen van de agrifoodsector en een A-merk op het gebied van agrifoodfinancieringen.”

 

Groeisector

“Agrifood is een enorme groeisector. De wereldbevolking groeit en de consequentie is dat we op zoek moeten naar manieren om al die mensen op een duurzame manier te voeden. Dat is aan de ene kant een grote verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd biedt het commercieel ook enorme kansen. Vanuit onze maatschappelijke coöperatieve gedachte willen we de keten verder helpen. Hoe voeden we de wereldbevolking, met minder verspilling, minder belasting van de bodem en het milieu, op steeds diervriendelijkere wijze. Daarvoor maken wij ons hard, samen met onze klanten. Platgezegd: geld verstrekken kan iedereen, maar wij willen er zijn voor de bedrijven die de keten duurzaam willen veranderen en zo een bijdrage leveren aan de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk.”

"Drie pijlers:

financiering, kennis en netwerk"

 

Netwerk

“Bij Rabobank kennen we drie pijlers waarop we waarde toevoegen voor onze klanten: financiering, kennis en netwerk. Dat netwerk bieden we op globale, maar ook op lokale schaal. We hebben bijvoorbeeld het Global Farmers-netwerk, een wereldwijd digitaal platform waarmee boeren over de hele wereld met elkaar in contact kunnen komen en kennis delen. Daarnaast organiseren we regelmatig handelsmissies en inspiratiereizen om internationale samenwerking te bevorderen.” Maar ook het ondersteunen van relevante lokale netwerken - zoals Food100 voor de Nederlandse markt - valt binnen die scope. “We kijken overigens heel kritisch naar welke netwerken we ondersteunen, want we krijgen veel verzoeken en selecteren uitsluitend serieuze partners die waarde helpen toevoegen.”

Het belang van Food100

“De relevantie van een netwerk als Food100 is vooral de verbindende kracht: het koppelen van jonge ondernemers met de gevestigde orde. En andersom. Want je ziet dat het zelfs voor CEO’s en directeur-grootaandeelhouders die al jaren meedraaien soms knap lastig is om te blijven innoveren. Om gevoel te houden bij wat er gebeurt aan de onderkant van de markt bij al die start-ups en scale-ups.” Innovatie is het snelst te realiseren via samenwerking en daarin ligt ook het belang voor Food100. “Kijk naar geslaagde voorbeelden van kennisdeling en samenwerking zoals bij Brainport Eindhoven of Brightlands Campus Venlo. Door kennis, ideeën en faciliteiten te delen is er veel meer mogelijk. Volgens Rabobank kan Food100 op termijn ook een bepaalde acceleratiekracht ontketenen. “We zijn daar nog niet, dat vertrouwen moet eerst groeien, maar de potentie voor vergaande ketensamenwerking is er zeker.”

 

Meer dan een lijst

Food100 is wat dat betreft ook veel meer dan een lijst. “Natuurlijk is het een blijk van waardering, een compliment voor de mensen die erop staan. Maar ik zie het veel meer als het bieden van een netwerk aan mensen die samen een extra stap willen zetten. Het gaat er niet om dat je mensen op een duurzame lijst zet en dat ze daarvan kunnen zeggen ‘wow, zie mij op deze lijst staan’. Van dat soort lijsten zijn er al genoeg. Het gaat ons bij Rabobank meer om die stap erna. Hoe kun je mensen met elkaar verbinden, bijvoorbeeld via programma’s als een kopje koffie met en CEO for a day. Of met het faciliteren van vervolgmeetings. Daarin ligt de relevantie besloten: in de follow-up richting netwerken en samenwerken.”


 

bottom of page