top of page

Food100 privacy policy

Update: 05 februari 2020

Algemeen

De Food100 is een initiatief van de partners: AgriFood Capital, Foodhub, Food Inspiration en Slow Food Youth Network. Uw privacy is voor de initiatiefnemers van Food100 van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u met ons deelt veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Food Inspiration (onderdeel van Shoot My Food B.V.) is beheerder van de website van Food100. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kunt u contact met ons opnemen via: info@food100.nl

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u een aanmelding doet op onze website. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om deel te nemen aan de Food100 verkiezing is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Uw toestemming

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • E-mailadres van u/genomineerde als u dit aan ons communiceert;

 • Voor- en achternaam van u/genomineerde als u dit aan ons communiceert;

 • Uw telefoonnummer als u dit aan ons communiceert;

 • Bedrijfsnaam van u/genomineerde als u dit aan ons communiceert;

 • Vestigingsplaats bedrijf als u dit aan ons communiceert;

 • Leeftijdscategorie van u/genomineerde als u dit aan ons communiceert;

 • LinkedIn profiel van u/genomineerde als u dit aan ons communiceert;

 • Uw cookies als u deze accepteert;
   

Deze informatie wordt gebruikt om u/genomineerde op de hoogte te stellen van updates en het beantwoorden van vragen/opmerkingen. Als u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt wordt deze intern gebruikt voor de verschillende services en producten van Food100.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Food100 bewaart uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het invullen van het contactformulier of aanmelden voor de Food100 verkiezing: hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf of de persoon die u heeft genomineerd via de website aan ons heeft verstrekt, zoals uw e-mailadres;

 • Gebruik van onze (mobiele) website: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) website, zoals de bezochte pagina’s, en banners waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;

 • Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan onderzoeken, competities, promotionele activiteiten inclusief gegevens over uw deelname aan activiteiten of evenementen;​
   

Delen van persoonsgegevens met derden

Food100 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Food100 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Organisatie

Enkel gegevens die u zelf aan ons communiceert (bijvoorbeeld tijdens het aanmeldtraject) worden door Food100 verstrekt aan de initiatiefnemers AgriFood Capital, Foodhub, Food Inspiration en Slow Food Youth Network. Bovengenoemde initiatiefnemers zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor Food100-gerelateerde doeleinden bijvoorbeeld een mailing rondom een Food100 event door een van hen georganiseerd, of een commerciële promotie exclusief voor Food100-leden. 

Sponsoren

Indien u verkozen wordt op de Food100 lijst, worden de gegevens die u zelf aan ons communiceert (tijdens het aanmeldtraject) gedeeld met de sponsoren van Food100. Te weten: naam, bedrijfsnaam, vestigingsplaats, emailadres. De sponsoren mogen uw persoonsgegevens uitsluitend éénmalig gebruiken voor eventuele persoonlijke felicitatiemailing met een commerciele promotie exclusief voor Food100-leden. Het actuele overzicht van sponsoren vindt u op: http://www.food100.nl/initiatiefnemers

Pers

Indien u verkozen wordt op de Food100 lijst, nemen wij uw naam, bedrijfsnaam en vestigingsplaats op in het persbericht. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang onze relatie met u voortduurt. Als onze relatie met u ten einde komt, bewaren wij uw persoonsgegevens nog voor een bepaalde tijd om ons in staat te stellen:

 • Bedrijfsgegevens en markttrends te analyseren en/of voor controledoeleinden en om onze diensten te verbeteren

 • Te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen krachtens het toepasselijke recht of andere voorschriften;

 • Rechtsvorderingen in te stellen of ons daartegen te verweren;

 • Fraude op te sporen en te voorkomen;

 • Klachten over de Digitale Diensten, onze producten en diensten af te handelen.
   

Wij vernietigen uw persoonsgegevens zodra zij niet langer voor de hierboven vermelde doeleinden bewaard hoeven te blijven. Mochten er gegevens zijn die wij, om technische redenen, niet van onze systemen kunnen verwijderen, dan nemen wij in plaats daarvan gepaste maatregelen om toekomstige verwerking of gebruik van die gegevens te voorkomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Food100 gebruikt alleen technische, tracking en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze website gebruikt de volgende cookies:

 • Voor statistische doeleinden: deze Google Analytics cookie meet statistieken die ons inzicht geven in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken

 • Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

 • Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
   

Social Media

Berichten op de website van Food100 kunt u delen via de social media buttons op de website. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij vooraf uw toestemming middels een cookiebanner. Om te zien wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u hier de privacyverklaringen van TwitterFacebook en LinkedIn  inzien.

Het beveiligen van persoonsgegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Food100 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@food100.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van uw rechten, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact leest u hoe u dit moet doen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

bottom of page