top of page

Speciale vermelding 2018
Isabel Boerdam

4K4A2319 liggend.jpg
Isabel is initiatiefneemster van de Nationale Week Zonder Vlees, founder van de Green Food Lab en influencer, ook wel bekend als De Hippe Vegetariër. Met deze initiatieven maakt ze Nederland op een aansprekende manier bewust van de positieve impact van het eten van minder vlees en vis. Haar droom: een Nederland waar minder vlees en vis de nieuwe norm is. Ontdek nu Isabel haar drijfveren en plannen voor 2019.

Welke voedselverandering brengen jullie teweeg?

Nu ruim vijf jaar zet ik me dagelijks in om een vegetarisch eetpatroon in Nederland te promoten en minder vlees eten normaal te maken. Dit doe ik door het bieden van receptinspiratie en achtergrondinformatie via mijn foodblog De Hippe Vegetariër, via mijn gelijknamige boek en straks vanaf maart via mijn nieuwe kookboek ‘Vegabijbel’ met bijna 200 vega(n) recepten. Daarnaast doe ik het iets activistischer via de Nationale Week Zonder Vlees, de jaarlijks terugkerende campagne die ik in het leven heb geroepen. Tot slot probeer ik samen met mijn team vanuit mijn bedrijf Green Food Lab food bedrijven te stimuleren ook impact te maken. Dit doen we door het ondersteunen bij hun communicatie, receptontwikkeling en productontwikkeling. Zo zet ik me dus samen met mijn team 360 graden in om een meer plantaardig eetpatroon in Nederland op de kaart te zetten.


"Van 11-17 maart 2019 vindt de tweede editie van de Nationale Week Zonder Vlees plaats in Nederland"

 

Wat hebben jullie in 2018 gedaan om het voedselsysteem te verbeteren en wat zijn jullie plannen voor 2019?

In 2018 was mijn persoonlijke hoogtepunt de eerste editie van de Nationale Week Zonder Vlees. Gesteund door 56 partners uit de voedingsindustrie wisten we een nationale campagne te realiseren met 32.000 geregistreerde deelnemers. Een enquête in september gehouden onder de deelnemers van 2018 wijst uit dat het daadwerkelijk een campagne was met landelijke dekking, die geleid heeft tot de gewenste gedragsverandering. De jongste deelnemer was 13 jaar, de oudste 85 jaar, met 50% tussen de 26 en 55 jaar. Alle Nederlandse provincies bleken vertegenwoordigd, met de meeste deelnemers in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland (respectievelijk 14%, 13,5% en 12%) en de minste deelnemers in Friesland, Groningen en Zeeland (respectievelijk 3,5%, 4,5% en 5%). Ongeveer de helft van vleesetende deelnemers (47%) geeft aan na zes maanden nog steeds structureel minder vlees te eten dankzij de campagne. De Nationale Week Zonder Vlees heeft dus daadwerkelijk de gehoopte gedragsverandering teweeg gebracht.

 

Van 11-17 maart 2019 vindt de tweede editie van de Nationale Week Zonder Vlees plaats in Nederland. We staan te popelen om er dit jaar een nóg groter succes van te maken en dat lijkt te lukken. Inmiddels hebben maar liefst 69 partners zich aangesloten, waarmee de campagne echt een breed maatschappelijk draagvlak heeft. We gaan voor minimaal 50.000 geregistreerde deelnemers en daadwerkelijk een verminderde vleesconsumptie in Nederland.

 

Daarnaast zullen we dit jaar vanuit Green Food Lab meer van dit soort campagnes gaan uitrollen, waaronder de consumentencampagne van de Green Protein Alliance. Het gaat immers niet alleen om minder vlees, maar eigenlijk in de breedte om een meer plantaardig eetpatroon op alle fronten.

 

Grote plannen dus dit jaar! En dat zal lang nog niet alles zijn. We zijn altijd bezig met nieuwe concepten en ideeën, en wie weet wat er nog meer op ons pad komt.

Waar ben je het meest trots op?

Dat het me gelukt is om van mijn grote passie mijn werk te maken, en samen met een te gek team meetbaar bij te dragen aan een groene wereld. We werken keihard, lachen heel veel en maken echt een verschil samen. Een eigen bedrijf starten is ongelofelijk hard werken, maar je krijgt er ook heel veel energie voor terug. Zeker als je werkt vanuit een missie en dagelijks meemaakt hoe kleine stapjes langzaam leiden tot grote impact. Naarmate Green Food Lab groeit, wordt Nederland een beetje duurzamer. Daar ben ik echt trots op.

Wat zien jij als het belangrijkste doel voor Food100? Welke opdracht zouden je ons mee willen geven?
Ons voedselsysteem is zo complex, er zijn zoveel partijen bij betrokken: van de boer tot de verwerker, de producent, de verpakkingsspecialist, het reclamebureau, de supermarkt, de consument, de afvalverwerker. Alleen als we allemaal samenwerken en naar elkaar luisteren, kunnen we elkaars uitdaging begrijpen en samen de voedselketen positief beïnvloeden. Ik denk dat de Food100 een mooie rol kan vervullen in het faciliteren van dit sectorbrede gesprek waarbij jong en oud samen zorgen voor een 360 graden kijk op de oplossing. Ik hoop dat Food100 niet alleen faciliteert en verbindt, maar op een zeker moment ook vraagt om oplossingen en acties. De urgentie is te groot, alle Food100 leden moeten woord bij daad voegen en ieder voor zich, en met elkaar, kleine stapjes zetten richting vergroening en verduurzaming.

bottom of page